افزودن قابلیت پرداخت درون برنامه ای بازار در زامارین اندروید

بنام خدا

 

راهنمای افزودن قابلیت پرداخت درون برنامه ای بازار در زامارین اندروید:

 

لینک پروژه:

https://github.com/shakor/XamarinInAppBillingForCafeBazaar

 

محیط کلی برنامه:

صفحه Main.xml دارای سه دکمه (button) :1- خرید ۲- مشاهده خریدهای انجام شده و۳- مصرف کردن خرید می باشد.

 

کتابخانه ها:

۲ کتابخانه زیر را به برنامه خود اضافه نمایید:

۱- xamarin.inappbilling

۲- Newtonsoft.Json

 

افزودن فایل های .aidl :

فایل های IInAppBillingService.aidl و Budle.aidl را به پروژه خود اضافه نمایید و Build Action آنها را برابر با AndroidInterfaceDescription قرار دهید.

 

 

افزودن مجوزها به فایل AndroidManifest.xml :

مجوز های زیر را به فایل AndroidManifest.xml اضافه نمایید:

<uses-permission android:name=”com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR” />

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />

 

افزودن فایل های رابط و کدنویسی اکتیویتی:

فایل های IInAppBillingHelper.cs ، InAppBillingHelper.cs ، InAppBillingServiceConnection.cs وPurchaseAdapter.cs را به پروژه اضافه نمایید و namespace آن ها را برابر پروژه خودتان قرار دهید.

تذکر: در این مثال کلید عمومی در قسمت StartSetup() قرار داده شده است، بعد از اجرای موفقیت آمیز پروژه، کلید عمومی را کدگذاری و رمزگذاری نمایید.

 

 

مرجع اصلی:

این برنامه از روی پروژه ای که در لینک زیر قرار دارد نوشته شده است، جهت آشنایی و افزودن قابلیت های جدید این پروژه را مشاهده نمایید.

https://github.com/prashantvc/AndroidInAppBillingDemo

 

امیدوارم این آموزش برای توسعه دهندگانی که از زامارین برای تولید برنامه های اندورید استفاده می کنند مفید واقع شود.

ایمیل: info@4javabi.com

وبسایت: www.4javabi.com

صفحه توسعه دهنده در کافه بازار: https://cafebazaar.ir/developer/4javabi